DHC ondersteunt uw organisatie zowel binnen het bedrijf, als in het raakvlak met de omgeving:

  • De samenleving
  • De overheid
  • De eigen branche

Society

Social Responsibility-CSR

Sustainability

ESG Due diligence

Environmental reports

Life Cycle Analyse

Organisation

Vision, strategy, policy

Management systems

Perfermance

Reporting

Control

Branche

VGM Due diligence

Advocay

Covenants

Best Practice

Authorities

Legislation

Permits

Compliance

Incidents